Mừng Xuân Kỷ Hợi tại Richmond

Ngày: 07/02/2019

Địa điểm: The Salvation Army  - 22 Lennox St, Richmond VIC 3121

Bà Trần Đăng Thanh Khâm và bà Huỳnh Bích Cẩm (thứ tư và năm từ trái sang) tại sự kiện