“Học cách ăn qua vui chơi” ở nhóm Playgroup Richmond

 

Thứ Năm 16/6/2016, tại nhóm Chơi Mà Học vùng Richmond đã có buổi thực hành cho các cháu “Học cách ăn qua vui chơi”. Buổi học có sự tham gia của 15 bé và các bậc phụ huynh. Bà Huỳnh Bích Cẩm, Tổng Giám Đốc của Hội Phụ Nữ Việt Úc cũng đã dành thời gian đến vui chơi mà học cùng các cháu.

Cẩm cùng các cháu (Ảnh: AVWA)

 

(Ảnh: AVWA)

(Ảnh: AVWA)

(Ảnh: AVWA)