Bộ Trưởng Robin Scott viếng thăm Hội Phụ Nữ Việt Úc

Ông Robin Scott, Bộ Trưởng Đa Văn Hóa và Bộ Trưởng Tài Chính, đã đến thăm Hội Phụ Nữ Việt Úc - Văn phòng Springvale ngày 23/10/2018. Ông đã cho một bất ngờ thú vị với một thông báo rằng Chính Phủ Victoria đã quyết định trao cho Hội tổng cộng $591,300 bao gồm:

+ $500,000 cho việc xây cất Trung Tâm Cộng Đồng Springvale mới của Hội

+ $ 80,000 cho chương trình “Các Bé Gái Và Trai Cùng Nhau Chơi Mà Học”

+ $8,800 cho “Nhóm Sinh Hoạt Cao Niên Độc Lập Người Việt”

+ $2,500 cho các triển lãm văn hóa Việt Nam ở các khu vực khác nhau của Melbourne bao gồm Maidstone, Lalor, Richmond và Springvale.

 Khi đến thăm địa điểm mới của Hội tại số 8 Parsons Ave Springvale, nơi sẽ được phát triển thành Trung Tâm Cộng Đồng và Văn Phòng Springvale mới của Hội, Bộ Trưởng nói rằng điều quan trọng là cuộc sống của người dân sẽ thay đổi tích cực nhờ các cơ hội và dịch vụ được cung cấp tại trung tâm này.

Tổng Giám Đốc của Hội và một số nhân viên, bao gồm Giám Đốc Điều Hành, Giám Đốc Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên và Giám Đốc Văn Phòng đã vô cùng phấn khởi khi nhận được tin vui. Chúng tôi rất cảm động khi thấy Chính Phủ Victoria đã công nhận sự đóng góp của Hội trong việc phục vụ cộng đồng người Việt. Bà Huỳnh Bích Cẩm, Tổng Giám Đốc, cho biết với Trung Tâm Cộng Đồng Springvale mới này, Hội hy vọng rằng không lâu nữa, cộng đồng người Việt vùng Đông Nam Melbourne sẽ được hưởng các dịch vụ giống như những người Việt cư ngụ tại các khu vực khác.