Thông Báo Cộng Đồng

V/v Tổ Chức Tết Trung Thu 2018 Cho Tù Nhân Gốc Việt

Hội Phụ Nữ Việt Úc là một tổ chức vô vị lợi, cung cấp rất nhiều dịch vụ cho cộng đồng, đặc biệt là những người cô thế. Trong số những người này, các tù nhân trong các trại cải huấn là những người ít được ai chiếu cố đến nhất.

Ngoài nguồn tài trợ của Bộ Tư Pháp giúp Hội gởi nhân viên vào thăm tù nhân thường xuyên, Hội rất cần sự ủng hộ về mặt tài chánh của tất cả mọi người sống bên ngoài để giúp tổ chức các lễ hội văn hóa của người Việt như Tết Trung Thu và Tết Nguyên Đán.

Các buổi họp mặt truyền thống này giúp người Úc và các sắc dân khác thấy được tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng người Việt chúng ta, đồng thời cũng giúp các tù nhân gốc Việt cảm nhận được lòng nhân ái và vị tha của những người đồng hương.

Hội Phụ Nữ Việt Úc thiết tha kêu gọi sự đóng góp của quí vị để giúp tổ chức Tết Trung Thu 2018 tại các tù theo lịch trình như sau:

Metropolitan Remand Centre         11/09/2018

Port Phillip Prison                            17/09/2018

Tarrengower (tù nữ)                        18/09/2018

Dame Phyllis Frost Centre (tù nữ)  19/09/2018

Melbourne Assessment Prison         20/09/2018

Marngoneet                                       24/09/2018

Karreenga                                         10/10/2018

Barwon                                              19/10/2018

Mọi thắc mắc hoặc đóng góp tài chính, xin quí vị vui lòng liên lạc với văn phòng Hội ở Braybrook qua số 9396 1922, Richmond 9428 9078, Springvale 9546 2699, Thúy Bùi 0423 882 718, hoặc trang mạng của Hội tại avwa.org.au

Các đóng góp từ $2.00 trở lên sẽ được cấp biên lai khấu trừ thuế.