Nhóm Sa sút trí tuệ của HPNVU tổ chức Ngày Của Mẹ

Bà Huỳnh Bích Cẩm - Tổng Thư Ký  kiêm Tổng Giám Đốc HPNVU tại buổi lễ