Hội Cao Niên Việt Úc Victoria (VASA) tổ chức sự kiện mừng Ngày Của Mẹ

Bà Trần Đặng Thanh Khâm và bà Huỳnh Bích Cẩm (thứ tư và thứ sáu từ trái sang) tham dự  và cùng cắt bánh mừng Ngày Của Mẹ được tổ chức bởi VASA