Hội thảo về năng lượng mặt trời tại Lalor

Ngày: 10/04/2018

Địa điểm: Lalor Living & Learning Centre, 47A French St, LALOR 3075

Bà Huỳnh Bích Cẩm (trái) - Tổng Thư Ký kiêm Tổng Giám Đốc HPNVU đến tham dự hội thảo,

cô Trương Thiên Kim - Nhân viên phụ trách hội thảo và chương trình Năng Lượng Mặt Trời