Hội thảo về năng lượng mặt trời tại văn phòng Richmond

Thời gian: 03/04/2018

Địa điểm: Văn phòng HPNVU Richmond - 30-32 Lennox Street, Richmond 3121