Nhân viên Hội Phụ Nữ Việt Úc trong ngày Tu Nghiệp 21/03/2019

 

 Nhân viên Hội Phụ Nữ Việt Úc 2019

 

 

Huỳnh Bích Cẩm

Tổng giám đốc

 

M.A. Hons, Econ. (Cambridge Uni), Dip.Ed., Dip. Ed. Admin.(Melbourne Uni). Founded AVWA in 1983. Worked for AMES for 19 years as Teacher, Organiser, Principal & Co-ordinator. CEO since 2004.

 

Nguyễn Anh Thư

Nhân viên hành chánh, Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Bắc Đông Nam

Diploma in Community Welfare (Cambridge International College, Melbourne); Advanced Diploma in International Trade (Lotus Uni, Vietnam). Started in 2009.

Lý Bảo Hiệp

Nhân viên phụ trách, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Bắc

Thạc sĩ chuyên ngành giáo dục công nghệ và khoa học ( Đại Học Latrobe, Úc), Cữ nhân chuyên ngành khoa học (Đại Học Cần Thơ, Việt Nam); Cao đẳng chuyên ngành phối hợp các dịch vụ cộng đồng; Giảng viên chuyên ngành toán học trường Đại học An Giang (Việt Nam). Bắt đầu làm việc tại Hội Phụ Nữ Việt Úc từ năm 2010.

Lê Cẩm Hương

Nhân Viên Phụ Trách – Chương Trình Chăm sóc Cao Niên Tại Gia

Thạc sỹ Kế Toán (Đại học RMIT), Cao Đẳng Quản Trị (ANIBT). Bắt đầu làm việc tại Hội Phụ Nữ Việt Úc từ năm 2016.

Lê Cẩm Sáu

Nhân viên phụ trách nhóm, Chương trình Sinh Hoạt Cao Niên

Diploma of Counselling (Monash Uni), Certificate IV in Service Coordination Ageing & Disability (Directions, Melbourne), Certificate II in Childcare Services (AVWA, Richmond), Certificate of Business Studies - Accounting (Footscray College of TAFE). Worked for Gilmore Girls S.C. as Student Service Officer (1987-2006). Worked for Centrecare as Disadvantage Playgroup Facilitator (2010-2011). Working for St. Joseph's P. S as Bilingual Aid from 2007. Worked for AVWA as Welfare Worker, Family Violent Project Officer, 100th Year Victoria Women Votes Project Officer. Started in 2007.

Nguyễn Cúc

Kế Toán Viên

Dip. Accountancy (Sonsbeek College, The Netherlands), Certificate IV in Business Administration (Employment Focus, Melbourne). Worked for Vestas Windtechnology B.V (The Netherlands) as Financial Assistance (2002-2006). Started in 2008.

 Nguyễn Hoàng Dũng

Nhân viên phụ trách, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Tây

 Graduated Bachelor of Business (Accountancy) at RMIT (Melbourne) in 2014. Started in 2014.

Trịnh Hoà 

Kế Toán Trưởng

Master of Business Administration (Swinburne Uni), Bachelor of Commerce (La Trobe Uni). Worked for Ernst & Young, Hall Chadwick Business Advisor, VII Ltd. Started in 2011.

Văn Tú Huệ

Trưởng nhóm phụ trách, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Tây

B.A in French Studies (General University of Hochiminh City), Graduate Diploma in Secondary Education LOTE, ESL (Victoria University of Technology), Certificate IV in Business Management (Choice Training, Melbourne). Started in 2008.

Lưu Ngọc Huy

Giám Đốc Điều Hành

Cử Nhân Ngành Á Châu Học, Hậu Đại Học Ngành Sư Phạm, Hậu Đại Học Chuyên Ngành Hòa Giải Xung Đột Gia Đình. Đồng Tác Giả bộ sách Tú Tài “Em Học Tiếng Việt Lớp 11” và “Em Học Tiếng Việt Lớp 12”, và Giáo Viên dạy Tiếng Việt từ 1998. Từng là Nhân Viên Liên Lạc Văn Hóa của Trung Tâm Cải Huấn Thanh Thiếu Niên Malmsbury và Nhân Viên Trợ Giúp Thanh Thiếu Niên của HPNVU, Nhân Viên Chương Trình Link-Out giúp phạm nhân tái hòa nhập, Nhân Viên Kích Hoạt và Điều Hợp Viên Chương Trình Playgroups Chơi Mà Học, Nhân Viên Tư Vấn Phạm Nhân Đông Nam Á, Nhân Viên Hỗ Trợ Tù Nhân, và đảm trách một số chương trình giáo dục cộng đồng khác nữa. Làm việc cho Hội từ 2007

Bùi Minh Huyền

Chuyên viên phát triển đào tạo và Giáo viên tiếng Anh, Chương trình dạy nghề

PhD (Education)- RMIT (2012-2016); MA (Applied Linguistics)- Latrobe University (2007-2009); BA (Linguistics)- Vietnam’s National University (2001-2003); BA (TESOL)- Vietnam’s National University (1995-1999); Started June, 2017.

Đinh Thị Thu Hương

Nhân viên phụ trách, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Tây

B.A in Sociology (Victoria University). Started in 2016.

Lý Thới Hùng

Nhân viên hành chánh, Văn phòng Richmond

B.A Computer and Mathematic Science (Victoria University), Cert. III and IV in Fitness and Gym instructor (Kangan Tafe), Cert. IV in Service Coordination Ageing & Disability (Directions, Melbourne). Formerly, Sports & Recreation Coordinator as AVWA since 1999-2010 - The first job Sports & Recreation worker in the Victoria for Vietnamese Community. Started in 1999.

Thụy John Nguyễn Thành

Nhân viên phụ trách, Nhóm Thứ Hai & Nhóm Hoàng Hôn Mãi Xanh

Master of Engineering (Uni. of Adelaide); Bachelor of Engineering (Uni. of Queensland); Graduate Diploma in Business Administration (South Australian Institute of Technology); Diploma of Accounting (Homesglen TAFE, Melbourne); Cert IV in Training & Assessment (Holmesglen TAFE, Melbourne). Worked as an Electrical Engineer in various Australian Electricity Utilities for 35 years. Started in 2015

Nguyễn Kiều

Nhân viên Chương trình Gia sư vùng Richmond & Chương trình Sinh Hoạt Cao Niên

Bachelor of Applied Science in Math and Computing (Victoria University of Technology), Diploma in Community Service Work ( Federation University of Australia / Academies Australasia Polytechnic), Certificate IV in Children Services (Victoria University of Technology), Advance LOTE of Teaching languages (Victoria University of Technology). Started in December 2014.

Trương Thiên Kim

Nhân viên Chương Trình

Certificate Women Championship Leader, Certificate in Professional Home Sustainability Assessment, Certificate in Home Assessment Sustainability (Holmesglen Institute of TAFE- Chadstone Campus), Project Ambassador/Community Liaison Officer - Environment Victoria, Certificate II & III in Business (Victoria University of Technology). Project worker for Prevention Family Violence. Started in 2012

Đào Mai Lan

Nhân viên phụ trách, Chương trình dạy nghề

Diploma of Community Services (Kangan Institute, Australia). Bachelor of Business - specialised in Marketing (Central Queensland University, Australia). Started in 2017.

Lý Ngọc Lan

Nhân viên phụ trách, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Tây

Bachelor of Social Work. Diploma of Community Services. Diploma of Community Development. Certificate IV of Community Services. Started in 2016

Phạm Xuân Lan

Nhân viên hành chánh, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Tây

Master in Professional Accounting and Finance (University of South Australia). Started in 2016

Nguyễn Ngọc Phương Linh

Case Manager, HCP West

Bachelor of International Studies. Majors in Linguistics & Sociology (2014). Worked for Victoria University as a Student Rover (2012-2014). Worked as a Tutor of English & Computer for RTI College (2015). Started in 2018 

Nguyễn Liên Hương

Nhân viên phụ trách, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Đông

Diploma of Community Services Co-ordination (Melbourne), Master of International Business (Monash Uni), Bachelor of General Business Administration(National Economics University, Vietnam). Worked for Nortel Network (Vietnam) as PA, Uniworld International School (Vietnam) as General Administrative and Business Executive. Started in 2010.

Bùi Quang Minh

Nhân viên Chương trình Sinh Hoạt Cao Niên

B.A. in Theology (Melbourne Uni), M.A. in Theology (North Western Theological Seminary, USA). Worked for Jesuit Social Services as Community Development Worker. Worked for AVWA as Employment Officer, INDECOS Counsellor, Family Support Worker, Youth Worker. Started in 2004.

Nguyễn Phương Nam

Điều hợp viên, Chương trình Sinh Hoạt Cao Niên

B.A. (Hanoi), M.A in Soc. Sc. (RMIT), Certificate IV in Service Coordination Ageing & Disability (Directions, Melbourne). Worked for AVWA as Family Support Co-ordinator (2005–2011), Housing Support Officer (2001-2004). Started in 2001.

 Huỳnh Nhựt Nhân

Nhân viên phụ trách nhóm, Chương trình Sinh Hoạt Cao Niên

BSocSc Social Science (Swinburne Uni), DradCert (Asian-Pacific Studies, University of Pedagogy), Adv Dip of Philology (University of HoChiMinh City). Started in 2010.

Hồ Thị Ngát

Trợ lý điều hợp viên, Chương trình Sinh Hoạt Cao Niên

Nhân viên phụ trách nhóm - Chương trình Sinh Hoạt Cao Niên

Diploma in Community Welfare (NMIT). Started in 2012.

Nguyễn Nghi 

Nhân viên hành chánh, Văn phòng Springvale

Started in 2016.

Ngô Thái Phương

Điều hợp viên, Chương trình Dạy Nghề

Ph. D (Paramount Uni, USA), M.A (Deakin Uni), B.A, Econ, (Vietnam Maritime Uni, Vietnam). Started in 2006.

 Nguyễn Phương

Nhân viên tư vấn, Chương trình Tư Vấn Cai Nghiện Cờ Bạc

Started in 2016.

Trần Phượng

Case Manager, HCP East

Diploma of Community Services – Case Management (Holmesglen, Melbourne); BS in Information Systems, Supply and Logistics Management, and Science (Portland State University, USA); Associate of Art Degree in Business Administration (Chemeketa Community College, USA). Worked for Victorian Department of Health and Human Services as an Administration Officer; worked for Oregon Department of Human Services as a Human Services Case Manager and as a Human Services Specialist. Started in 2018.

Mã Quí

Giám đốc Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia

B. Ed. (Melbourne Uni), Post Gr. Certificate in Educational Studies TESOL (Melbourne Uni), Certificate IV in Service Coordination Ageing & Disability (Pragmatic Training, Melbourne). Teacher for 10 years, Supervisor at Victorian School of Languages for 7 years. Started in 2004.

Lâm Quý

Nhân viên phụ trách, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Tây

Post Graduate Certificate in Australian Law in Migration Law (Australian National University - Australia), Bachelor of Applied Science in Food Science and Technology (RMIT- Australia), Advanced Diploma in Business in International Trade (RMIT - Australia). Started in 2016.

Nguyễn Quỳnh Hương 

Nhân viên phụ trách, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Bắc

B.Ed (Hanoi), Advanced Dip in Management (Mel). Started in 2005.

Lục Quỳnh

Nhân viên phụ trách và hành chánh, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Đông Nam

 Business Administration of Vietnam Aviation Academy (Vietnam), Dip of Community Service Work at LASA of Melbourne (on-going). Started in 2013.

Mai Anh Tài

Nhân viên phụ trách, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Tây

Diploma of Community Welfare Services (Swinburne Uni), Diploma of Community Services Coordination (Leading Age Services, Melbourne). Started in 2010.

Hà Thu Thảo

Nhân viên phụ trách, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Tây

Bachelor of Education (University of Education of Ho Chi Minh City), Advanced Diploma in Business-Accounting (Victoria University of Technology), Diploma of Community Services Coordination (Leading Age Services, Melbourne), Certificate IV in Service Coordination Ageing & Disability (Pragmatic Training, Melbourne). Started in 2001.

Lý Trần Thế

Kỹ thuật viên, Truyền thông và Công nghệ thông tin

Bachelor of Network Design and Security (Swinburne University), Advanced Diploma of Computer Systems Engineering (Swinburne University). Started in January 2016

 Bùi Vĩnh Thúy

Điều hợp viên, Chương trình Tư Vấn Cai Nghiện Cờ Bạc

Started in 2016.

Nguyễn Thu Thuỷ

Phụ tá Giám Đốc Dịch Vụ Chăm Sóc Người Cao Niên. Điều hợp viên Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia vùng miền Đông, Nam, Bắc

Diploma of Community Welfare Work (Holmesglen Institute), Bachelor of Social and Community Welfare (Monash University). 
Employed by AVWA from Jan 2005.

Phạm Thanh Thuỷ

Nhân viên Nhóm Chơi Mà Học

B.A (Hanoi Foreign Language Uni), Advanced Diploma in Cinema photography (Vietnam Movie Institute), Certificate II in Child Care Services (AVWA, Richmond). Started in 2007

Tien Truong

Điều hợp viên chương trình cai nghiện cờ bạc, Tư vấn viên chương trình cai nghiện rượu và ma túy, Nhân viên hỗ trợ tù nhân

Bachelor of Social Science major in Psychology (RMIT University, Australia). Started in July 2018. 

Mai Thị Cao Trâm

Nhân viên phụ trách - Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Tây

Bachelor of Arts (Vietnam National University); Diploma of Community Services Work; Diploma of Community Services ( Alcohol, other drugs and mental health); Certificate IV in Business Administration. Previously at AMES (4.5 years) and Brotherhood of St Laurence (3 years). Started in January 2018.

Đỗ Phương Trang

Nhân viên Nhóm Chơi Mà Học và Chương trình Dạy Nghề

Diploma in Community Welfare (Stotts College, Melbourne). Started in 2011

Nguyễn Quang Tường

Điều hợp và tư vấn viên, Chương trình tư vấn cai nghiện rượu và ma tuý

A Medical Practitioner in Vietnam, B.A. in Australian Cultural Studies (Victoria University of Technology), M.A. in Alcohol & Drug Studies (Adelaide Uni), Grad. Dip. in Mental Health (Melbourne Uni). Started in 1997.

Đỗ Phương Uyên

Nhân viên phụ trách, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Đông Nam

B.A. Major in Behavioral Studies (Monash Uni), Bachelor of Economic (Van Lang's University, Vietnam). Started in 2009.

Hà Dương Bích Vân

Nhân viên phụ trách và hành chánh, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Miền Tây

Diploma of Community Services Coordination (Leading Age Services, Melbourne), Certificate IV in Service Coordination Ageing & Disability (Directions, Melbourne), Certificate IV in Business Management (Choice Training, Melbourne). Started in 2003.

Hoàng Vân

Nhân viên phụ trách, Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia Vùng Đông Nam

 Bachelor of Law, LL.B (Germany), Certificate IV in Bookkeeping (Box Hill Institute), Advanced Diploma in Legal Practice (Swinburne – ongoing). Started 2014

Huỳnh Xuân Dũng

Giám đốc văn phòng Braybrook & Springvale

Điều hợp viên, Truyền thông và Công nghệ thông tin

Certificate IV in Training and Assessment (CAE, Melbourne), Advanced Diploma of Senior Computer Maintenance Technician (IPREC, France), Cisco Certified Network Associate, Microsoft Certified Professional. Worked for TDM Services (France) as I.T Technical Manager (1994-2004). Started in 2005.

Hà Thúy Vy

 

Nhân viên hành chánh, Văn phòng Springvale

Diploma of Business Office Administration (Holmesglen TAFE). Started in 2016.