Dịch Vụ Tư Vấn và Giúp Đỡ Người Việt về Vấn Nạn Cờ Bạc

Kể từ khi Crown Casino được mở ra năm 1994, rất nhiều người Việt đã sa vào nạn cờ bạc, gây ra đổ vỡ gia đình, gia tăng số lượng tù nhân nữ người Việt ở tiểu bang Victoria từ 2% đến 17%.

 Một trong những chương trình mà Hội Phụ Nữ Việt Úc đang thực hiện để quảng bá và khuyến khích lối sống lành mạnh là Chương Trình Tư Vấn Cờ Bạc cho người Việt cư ngụ tại thành phố cũng như những khu vực miền Tây, Bắc và Đông. Nhân viên tư vấn được huấn luyện bởi cơ quan tài trợ Victoria Responsible Gambling Foundation, sẽ làm việc với tính cách chuyên nghiệp, hữu hiệu và tuyệt đối bảo mật đời tư. Dịch vụ cung cấp tư vấn trực tiếp bằng tiếng Việt qua những cuộc hẹn, điện thoại hoặc điện thư. Chúng tôi cũng tư vấn và hỗ trợ cho gia đình và nạn nhân của vấn đề cờ bạc.