Dịch vụ Tư vấn Cai nghiện Ma túy và Rượu

Dịch vụ Tư vấn Cai nghiện Ma túy và Rượu của Hội Phụ Nữ Việt Úc đã cung cấp tư vấn cá nhân, hỗ trợ và giới thiệu về cai nghiện ma túy và rượu cho cộng đồng người Việt Nam trong hơn 14 năm qua.

Dịch vụ này kết hợp cách tiếp xúc trực tiếp hoặc giao tiếp qua điện thoại và cả tư vấn cá nhân cho từng trường hợp riêng biệt để cung cấp các tư vấn phù hợp và giảm thiểu tối đa các mối nguy hại.

Nhân viên song ngữ của chúng tôi sẽ cung cấp tư vấn và cố vấn, chương trình tiếp tục quan tâm và xây dựng một kế hoạch điều trị riêng biệt cho mỗi khách hàng bao gồm cả mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, kết hợp giới thiệu các dịch vụ và chương trình cung cấp sự đa dạng trong lựa chọn điều trị tại Úc.  

Tất cả nhân viên đều có bằng cấp về học vấn, văn hoá và ngôn ngữ. Toàn bộ thông tin của khách hàng đều được nhân viên tuân thủ nghiêm khắc các chính sách và tiến trình bảo mật thông tin một cách kín đáo theo luật pháp về bảo mật của bang và liên bang.

Ngoài ra, chúng tôi còn cung cấp các dịch vụ môi giới, tư vấn và hỗ trợ văn hoá và ngôn ngữ phù hợp với chất lượng cao và đáng tin cậy, cho các khách hàng Việt Nam của một loạt các tổ chức chính thống.

Tường Nguyễn, Chuyên viên Tư vấn, Cố vấn Cai nghiện Ma Túy và Rượu,

Thúy Bùi, Cố vấn Cai nghiện Ma Túy và Rượu