Chương Trình Hỗ Trợ Tù Nhân Gốc Việt

Miễn Phí. Kín Đáo. Tận Tâm

 “Khôn ba năm, dại một giờ” và “Cái khó nó bó cái khôn” là hai câu tục ngữ đúng nhất để giải thích tại sao mỗi năm có đến 300 người Việt bị giam trong các trại cải huấn tại Victoria.

HPNVU là một tổ chức vô vụ lợi, cung cấp rất nhiều dịch vụ cho cộng đồng, đặc biệt là những người cô thế, kể cả các tù nhân trong các trại cải huấn.

Hãy liên lạc với anh Lưu Ngọc Huy, nhân viên Hỗ Trợ Tù Nhân của Hội nếu quí vị:

 • - Có thân nhân đột nhiên biến mất - có cơ hội là họ có thể đang bị tạm giam;
 • - Biết thân nhân của mình đang bị giam tại một trung tâm cải huấn tại Victoria;

Chúng tôi giúp:

 • - Thăm viếng, tư vấn, hỗ trợ, giúp bênh vực, nối kết các dịch vụ cho tù nhân gốc Việt;
 • - Liên lạc và tư vấn thân nhân của tù nhân trên khắp thế giới;
 • - Cho thông tin, hướng dẫn thân nhân đối diện với cảnh có thân nhân bị giam;
 • - Tổ chức Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu trong các trại cải huấn tại Melbourne và Geelong

Chương Trình Hỗ Trợ Tù Nhân gốc Việt của Hội Phụ Nữ Việt Úc có ba phần:

1. Hỗ trợ tù nhân và gia đình của họ qua việc thăm viếng các tù:

 • Melbourne Assessment Prison (Mỗi chiều Thứ Hai và chiều Thứ Năm)
 • Metropolitan Remand Centre (Mỗi hai tuần vào chiều Thứ Tư)
 • Port Phillip Prison (Mỗi tháng vào chiều Thứ Sáu thứ nhì của tháng)
 • Barwon và Marngoneet (Mỗi tháng vào Thứ Sáu thứ ba của tháng)

và liên lạc thân nhân của tù nhân khắp nơi trên thế giới.

2. Tổ chức các lễ hội văn hóa như Tết Nguyên Đán và tết Trung Thu tại năm trại tù nam: Barwon, Marngoneet, Melbourne Assessment Prison, Metropolitan Remand Centre, Port Phillip Prison và hai tù nữ: Dame Phyllis Frost Centre và Tarrengower


3) Hỗ trợ những người được ân xá có điều kiện hoặc thi hành các án bên ngoài cộng đồng.

Hỗ trợ có thể bằng cách tư vấn (nhiều nhất là sáu giờ) hoặc giúp cho họ làm community work. Số chỗ có hạn. Ưu tiên cho phụ nữ hoặc những ai có quyết tâm không sử dụng độc chất trong lúc thi hành án.

Hỗ trợ tù nhân và thân nhân họ bằng cách:

 • Tư vấn, trò chuyện, và an ủi.
 • Cung cấp thông tin, hướng dẫn;
 • Giới thiệu đến những dịch vụ có liên quan;
 • Tổ chức các lễ hội văn hóa như tết Trung Thu, Tết Nguyên Đán;
 • Tổ chức các cuộc tranh tài thể thao hữu nghị.

Hỗ trợ tù nhân vừa mới hoặc sắp được ra tù bằng cách:

 • Tư vấn, hướng dẫn và giới thiệu họ với các cơ quan giúp đỡ ở địa phương trong lĩnh vực tư vấn, tìm việc, tìm nhà, thay đổi lối sống hoặc xây dựng lại mối quan hệ gia đình.

Liên lạc: cô Thúy Bùi

Di động:  0423 882 718

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Tải về các mẫu đơn