Một cuộc Triển lãm không thể bỏ qua: “Mahatma Gandhi: Một Di Dân”

Mahatma Gandhi là một trong những vĩ nhân của thế giới trong thế kỷ 20, người đã khởi đầu và lãnh đạo hoạt động Satyagraha dẫn đến sự độc lập của Ấn Độ, thoát khỏi ách đô hộ của người Anh. Ông ủng hộ các cuộc kháng chiến không bạo lực và hoà bình và là người luôn sống và thực hành các lý tưởng hoà bình

Cuộc triển lãm được thực hiện dưới sự phối hợp của Viện Bảo Tàng Di Trú và Viện Bảo Tàng Kỹ Thuật Số Mahatma Gandhi tại Hyderabad (Ấn Độ). Các quan khách không những có cơ hội được thưởng thức các tranh ảnh và các bài viết mà còn có thể tương tác với các vật trưng bày triển lãm của thời Gandhi đến Anh Quốc và di cư đến Nam Phi, và cả thời kỳ đầu của lịch sử Ấn Độ. Cuộc triển lãm cũng trưng bày một số tài liệu hiếm của thập niên 1800, các bài báo và tạp chí nguyên gốc của các thập niên 1930 và 1940, các loại vũ khí từ thời kỳ nổi loạn tại Ấn Độ, các thước phim và cảnh quay lưu trữ cũng như các bản thu âm những bài phát biểu của Gandhi, v.v…

Tổng Giám Đốc của Viện Bảo Tàng Di Trú - ông Rohini Kappadath và Phụ trách Bảo Tàng Kỹ Thuật Số - Birad Rajaram Yajnik rất đáng được khen ngợi với cuộc triển lãm xuất sắc với tầm cỡ quốc tế này.

Cuộc triển lãm “Mahatma Gandhi: Một Di Dân” sẽ diễn ra tại Viện Bảo Tàng Di Trú từ ngày 05/04/2018 đến 15/07/2018

Huỳnh Bích Cẩm