Hành Trình Hy Vọng

Sách có thể được mua trực tiếp tại  văn phòng AVWA nào, bao gồm:

Văn phòng Richmond, 30-32 Lennox St, North Richmond VIC 3121

Văn phòng Braybrook, 7 / 6-12 South Road, Braybrook VIC 3019

Ngoài ra, bạn có thể đặt mua qua emaill This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Vui lòng cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc và số lượng mua

Quí vị cũng có thể đặt hàng qua điện thoại bằng cách gọi số + 61 (0) 3 9428 9078 hoặc + 61 (0) 9396 1922

Giá bán: 25 đô la

Phí vận chuyển: $ 10.00.

Sách sẽ được vận chuyển qua Bưu điện sau khi đã được thanh toán và thường mất từ 2 đến 5 ngày làm việc. Thông tin thêm về vận chuyển, vui lòng liên hệ: + 61 (0) 3 9428 9078 hoặc + 61 (0) 3 9396 1922.