Đầu năm 2015, trang mạng của HPNVU đã được xây dựng lại với một giao diện mới hơn để phục vụ các khách hàng và cộng đồng. Tuy nhiên, chúng tôi không dừng tại đó mà tiếp tục tập trung vào phát triển trang mạng với việc xây dựng một trang mạng song ngữ Việt Anh. Việc này nhằm mục đích phục vụ cộng đồng người Việt có vốn tiếng Anh hạn hẹp.

Nói riêng về truyền thông, với sự tham gia của chị Hạnh Bùi, các bài viết trở nên chất lượng hơn để truyền tải thông tin đến với cộng đồng về những hoạt động và sự kiện của Hội, và những bài viết này luôn được cập nhập trên trang mạng www.avwa.org.au. Thông tin quảng cáo của chương trình “Chăm Sóc Tại Gia” và Chương Trình Huấn Nghệ luôn được chúng tôi đăng tải hàng tuần trên các báo tiếng Việt.  Và kết quả là, HPNVU đã được biết đến nhiều hơn trong cộng đồng người Việt. Một số bài viết với mục đích làm tăng nhận thức của cộng đồng cũng được đăng tải trên các báo. Một ví dụ điển hình là bài “Tuổi Trẻ và Cờ Bạc” được đăng trên báo Nhân Quyền số 1507 nhằm mục đích giáo dục và giúp giới trẻ tìm kiếm thông tin về cách ngăn ngừa tệ nạn cờ bạc.

Hoạt động của đội TT&CNTT không chỉ gói gọn tại văn phòng, chúng tôi tự hào vì đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của Triển lãm môi sinh được tổ chức bởi cô Trương Thiên Kim cùng với sự giúp đỡ từ nhân viên của Hội, và buổi ra mắt sách “South Vietnamese Soldiers: Memories of the Vietnam War and After” của tác giả Phó Giáo Sư Nathalie Nguyễn. Chúng tôi đã đóng vai trò quan trọng trong việc tổ chức, chụp ảnh, in ấn, thiết kế, v.v để giúp các sự kiện này đạt đúng mục đích và được công nhận trong tương lai.

Với sự phát triển và mở rộng của HPNVU, nhóm TT & CNTT chúng tôi chú trọng vào việc tăng cường khả năng để đáp ứng những nhu cầu của hiện tại và những thay đổi trong tương lai để giúp ích cho cộng đồng. Việc đưa vào hoạt động văn phòng thứ ba của HPNVU tại Springvale đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều thay đổi lớn, vì vậy, bảo quản và nâng cấp luôn được thực hiện để tăng cường bảo mật, sự ổn định và khả năng truy cập.