Ơn Mẹ
Sáng trưa chiều lại với con đò
Tần tão nuôi con mẹ lắng lo
Bao nét chân chim hằn khóe mắt
Bao đường chỉ mục lấp eo co
Thương con đâu quản khi sương sớm
Cam phận nào lo lúc đói no
Như nước trong nguồn ơn của mẹ!
Rộng bằng trời bể lấy chi đo?

 -Vĩnh Thúy-