• homeslide5.jpg
 • homeslide7.jpg
 • homeslide4.jpg
 • homeslide2.jpg
 • homeslide13.jpg
 • homeslide8.jpg
 • homeslide12.jpg
 • homeslide6.jpg
 • homeslide1.jpg
 • homeslide3.jpg
 • homeslide11.jpg
 • homeslide9.jpg

Hội Phụ Nữ Việt Úc, trước đây là Hội Tương Trợ Phụ Nữ Việt Úc, đã phục vụ cho cộng đồng kể từ khi được thành lập vào ngày 15 tháng Giêng, năm 1983

Chi tiết...
 
 

Quảng cáo

Ấn tại đây để biết thêm chi tiết về Chương trình Triễn lãm năng lượng mặt trời 

Tin Mới Nhất

Nhóm Hỗ Trợ Các Bác Sa Sút Trí Tuệ Của HPNVU Tổ Chức Ngày Của Mẹ 2019

Chi tiết...

Buổi họp của Hội Đồng Chống Tham Nhũng tiểu bang Victoria

Bà Huỳnh Bich Cẩm, Tổng Giám Đốc kiêm Tổng Thư Ký của Hội Phụ Nữ Việt Úc tại một buổi họp của Hội Đồng Chống Tham Nhũng Independent Broadbased Anti-corruption Commission (IBAC) với các đại diện của các cộng đồng

Chi tiết...