Nhóm chơi mà học của Hội Phụ Nữ Việt Úc giành giải thưởng năm 2016  

Ngày 18 tháng 11 năm 2016, Hội Phụ Nữ Úc đã được công bố là Tổ chức Playgroup của năm bởi Playgroup Victoria. Ngoài ra, chị Sương Nguyễn - Điều hợp viên của nhóm đã tham gia phỏng vấn và chia sẻ suy nghĩ của cô về giải thưởng trong bài báo "Building trust on a legacy of war"  trên Star Weekly.

Chị Sương và cô Thuỷ - Điều hợp viên của nhóm Playgroup tại HPNVU

 

Ảnh: Star Weekly