Tiệc Tân Niên Cùng Các Bác Vùng Đông Nam Bắc

Chương trình: Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia

Địa điểm: Murrumbeena Pavilion - 28 Gerald St, Murrumbeena VIC 3163

Các bác và nhân viên Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia vùng Đông Nam Bắc của Hội Phụ Nữ Việt Úc

Bà Huỳnh Bích Cẩm - Tổng Thư Ký kiêm Tổng Giám Đốc HPNVU, đến tham dự và trao quà cho các bác

 

Cô Mã Quí trình bày về sự phát triển của Chương trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia

Các nhân viên Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia vùng Đông Nam Bắc của Hội Phụ Nữ Việt Úc