Lễ Khai Mạc Triểm Lãm Mừng 35 Năm Hoạt Động Của Hội Phụ Nữ Việt Úc

Tại Tòa nhà Quốc Hội Victoria

AVWA committee members and VIPs

 

Hon. Richard Wynne MP - Minister for Planning

Hon. Robin Scott MP - Minister for Finance

Hội trưởng HPNVU Trần Đặng Thanh Khâm và Inga Peulich MLC - Shadow Minister for Multicultural Affairs

Luke Donnellan MP - Minister for Roads and Road Safety, Minister for Ports

Huong Truong MP - Member for the Western Metropolitan Region, Ven. Thích Nguyên Tạng - Trụ trì Tu viện Quảng Đức

Bà Vũ Thị Ngọc Yến - Thủ Quỹ và bà Huỳnh Bích Cẩm - Tổng Thư Ký Kiêm Tổng Giám Đốc và khách mời (từ trái sang)