Tiệc Tân Niên 2018 cùng các bác vùng Lalor

Bà Huỳnh Bích Cẩm (Áo dài đỏ) và Whittlesea Mayor - Cr Kris Pavlidis (phải) và các bác

Ms. Bronwyn Halfpenny MP - State Member for Thomastown