Ông Julian Hill MP viếng thăm văn phòng Hội Phụ Nữ Việt Úc tại Springvale

Ông Julian Hill MP - Federal Member For Bruce và bà Huỳnh Bích Cẩm