Tiệc Giáng Sinh 2017

Mã Quí - Nhân viên xuất sắc của năm 2017