Nhóm Chơi mà học vùng miền Tây đón Tết Trung Thu vào Thứ Ba 19/09/2017

St Andrew Uniting Chủch, 304 Barkly St, Footscray 3011(Ảnh: AVWA)