Khai trương văn phòng thứ ba của Hội Phụ Nữ Việt Úc tại Springvale

19/134 Springvale Road, Springvale VIC 3171

Thứ sáu, 30/06/2017 

(Nguồn: Youtube TiVi Tuần-San)