Múa lân tại lều Hội Phụ Nữ Việt Úc - Hội chợ Tết St Footscray 2017

 

 

(Ảnh: AVWA)