Hội Phụ Nữ Việt Úc tại hội chợ Tết St Albans 2017

 

(Nguồn: AVWA Youtube Channel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Ảnh: AVWA)