Nhóm Hỗ trợ cho người sa sút trí tuệ của Hội Phụ Nữ Việt Úc.

 

Nhóm sinh hoạt vào mỗi thứ sáu hàng tuần từ 10 giờ sáng cho đến 1 giờ chiều tại Braybrook Community Centre Community Hall, 107-139 Churchill Ave Braybook VIC 3019 từ ngày Thứ Sáu 11/11/2016.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên lạc Nhân viên phụ trách Cô Vân Hà, điện thoại 0432 218 805 hay email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.