Mừng Trung Thu và Sinh Nhật tại nhóm PAG Maidstone

Tại buổi sinh hoạt định kỳ của nhóm Maidstone, ngày 16/09/2016, đã diễn ra lễ ăn mừng Trung Thu và Sinh Nhật cho tất cả các bác sinh vào tháng 9. Các bác đã tự tay làm những lồng đèn bằng giấy đủ màu sắc dưới sự hướng dẫn và giúp đỡ của nhân viên & thiện nguyện viên.

 

 

 

 

Hồ Ngát