Tết Trung Thu 2016 Brimbank

Tết Trung Thu diễn ra hôm nay tại Trung tâm cộng đồng Delahey được tài trợ bởi The Smith Family (Cộng đồng dành cho trẻ em) và được tổ chức bởi các nhân viên Nhóm Chơi mà Học của Hội Phụ Nữ Việt Úc, các tình nguyện viên và các gia đình của các bé.

Số lượng người đến tham dự lên đến 250 người; tất cả các gia đình của các bé Nhóm Chơi mà Học đều tham gia biểu diễn, ca, hát, muá và diễu hành cùng lồng đèn.

Đặc biệt có tiết mục múa "Chú Cuội chơi Trăng" của Nhóm Sinh Hoạt Cao Niên Lalor-Thomastown do Cô Cấn Thị Nga phụ trách.

Ngoài ra, còn có cuộc thi làm lồng đèn, ba phần thưởng được trao cho các lồng đèn đẹp nhất.

The Full Moon Festival held today at Delahey Community Centre was funded by The Smith Family (Communities For Children) and was organized by AVWA playgroups staff, volunteers and families.

We had a huge turnout with 250 people attending. All families across AVWA playgroups participated in singing, dancing, lantern making and performances.

A highlight was the dance performance "Chú Cuội chơi Trăng" by the Lalor-Thomastown PAG directed by Mrs. Cấn Thị Nga.

A lantern competition was held with three winners announced.