Nhóm PAG Maidstone thăm hai Viện Dưỡng Lão

Thứ Sáu ngày 09/09/2016, nhóm Sinh Hoạt Cao Niên vùng Maidstone đã đến tham quan hai viện dưỡng lão: Estia Health -  North Street Ardeer và Doutta Galla Aged Care -  Avondale Heights.  Các bác đã có cơ hội biết thêm những viện dưỡng lão khác nhau gần nơi các bác ở và biết cách đăng ký trong tương lai nếu các bác có nhu cầu. Nhân viên của hai viện dưỡng lão đã đón tiếp một cách cởi mở, nhiệt tình &  trả lời rất nhiều câu hỏi mà các bác thắc mắc. Đặc biệt, một bác đang sống ở Estia Health được giới thiệu đã 120 tuổi khiến các bác rất phấn khởi.

(Ảnh: AVWA)

 

(Ảnh: AVWA)

(Ảnh: AVWA)