Mental Health First Aid course 17 &18 May 2016

 

Thơ tặng cô

 

Cô tôi thì rất dễ thương

Dáng người thon thả rất là mi nhon

Cô ơi lớp rất mến cô

Khi cô giảng dạy như lời mẹ ru

Lời cô êm ái dịu dàng

Kiến thức truyền lại những gì trải qua

Trầm cảm và binh lo âu

Năm bước căn bản nhớ liền bạn ơi

Ước, nghe, lời, khuyến, khích vào

Lắng nghe lời nói để mà cảm thông

Còn về rối loạn lo âu

Căng thẳng khủng hoảng, sợ lo bất thường

Rối loạn lan tỏa lo âu

Chứng sợ giao tiếp với người chung quanh

Chứng sợ hãi, chứng sợ khoảng không

Rối loạn ám ảnh, không tin chính mình

Còn về bệnh loạn tâm thần

Suy nghĩ nhận thức khó mà tập trung

Còn nói về bệnh tâm thần

Có những tư tưởng khác thường lắm thay

Cao hứng, ngủ ít, phô trương

Tư tưởng khác thường như superman

Xin bạn đừng có xen vào

Cố tạo không khí để người ngồi yên

Rồi ta hãy gọi triple zero

Chờ xe đến giúp đưa người đi ngay

Bịnh nhẹ thì mình ráng lo

Nếu mà bịnh nặng gởi về cho cô

Cầu xin chúa ở trên cao

Cho cô luôn khỏe để đi giúp đời

 

With love

 

 

By Bạch Quỳnh - student of Mental Health First Aid course  (organized by Gambling Prevention Program of AVWA)