Ông Đoàn Bá Cang, Nguyên Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Úc Đại Lợi

viếng thăm văn phòng Braybrook

Nhân dịp ghé qua Melbourne, Ông Đoàn Bá Cang, Nguyên Đại Sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Úc đã viếng thăm văn phòng Braybrook vào ngày 29/02/2016.

Trong cuộc nói chuyện thân mật với nhân viên và học viên, Ông ngỏ lời khâm phục và cảm tạ Bà Tổng Giám Đốc Huỳnh Bích Cẩm và Hội Phụ Nữ Việt Úc về những thành quả và đóng góp cho Cộng Đồng người Việt từ hơn 33 năm qua. Ông cũng nhắn nhủ và khuyến khích các học viên về tỉ lệ có việc làm cao sau khóa học.