Thông Báo Cộng Đồng

 V/v Tổ Chức Tết Bính Thân 2016 Cho Tù Nhân Gốc Việt

Hội Phụ Nữ Việt Úc là một tổ chức vô vụ lợi, cung cấp rất nhiều dịch vụ cho cộng đồng, đặc biệt là những người cô thế. Trong số những người này, các tù nhân trong các trại cải huấn là những người ít được ai chiếu cố đến nhất.

Ngoài nguồn tài trợ của Bộ Tư Pháp giúp Hội gởi nhân viên vào thăm tù nhân thường xuyên, Hội rất cần sự ủng hộ về mặt tài chánh của quí vị mạnh thường quân để giúp tổ chức các lễ hội văn hóa của người Việt như Tết Nguyên Đán và Tết Trung Thu.

Các buổi họp mặt truyền thống này giúp người Úc và các sắc dân khác thấy được tình đoàn kết, thương yêu, đùm bọc lẫn nhau của cộng đồng người Việt chúng ta, đồng thời cũng giúp các tù nhân gốc Việt cảm nhận được lòng nhân ái và vị tha của những người đồng hương.

Hội Phụ Nữ Việt Úc thiết tha kêu gọi sự đóng góp của quí vị để giúp tổ chức Tết Bính Thân 2016 tại các tù theo lịch trình như sau:

Tarrengower (tù nữ)   05/02/2016
Dame Phyllis Frost Centre (tù nữ)   10/02/2016
Melbourne Assessment Prison   11/02/2016
Marngoneet   12/02/2016
Barwon   15/02/2015
Port Phillip Prison   16/02/2016

Mọi thắc mắc hoặc đóng góp tài chính, xin quí vị vui lòng liên lạc với văn phòng Hội ở Braybrook qua số 9396 1922, Richmond 9428 9078, anh Huy 0421 000 945, hoặc trang mạng của Hội http://www.avwa.org.au.