Ban Quản Trị 2017-2018

Được bầu vào ngày 03 tháng 11 năm 2017

 

  

Bà Nguyễn Ngọc Anh, Bà Kat O'Reilly, Bà Nguyễn Thị Vinh, Bà Trần Đăng Thanh Khâm và Bà Huỳnh Bích Cẩm (Từ trái sang)

 

 

thanhkham_trandang

Bà Trần Đăng Thanh Khâm

Hội Trưởng

 

Cử nhân Nghệ Thuật, Saigon, Thông dịch viên tại TIS. Thành viên sáng lập, tham gia từ 1983.

Bà Nguyễn Thị Vinh

Phó Hội Trưởng

Dược sĩ tại Việt Nam, tham gia từ 1984.

Bà Huỳnh Bích Cẩm

 Tổng Thư Ký kiêm Tổng Giám Đốc

M.A. Hons, Econ. (Cambridge Uni), Dip.Ed., Dip. Ed. Admin.(Melbourne Uni). Founded AVWA in 1983. Worked for AMES for 19 years as Teacher, Organiser, Principal & Co-ordinator. CEO since 2004.

Bà Vũ Thị Ngọc Yến

Thủ Quỹ

Giáo viên dạy khoa học và toán học tại Việt Nam, tham gia từ 1990.

Bà Nguyễn Ngọc Anh

Thành viên

Tham gia từ 2017.

Bà Kat O'Reilly

Phó Tổng Thư Ký

Kinh nghiệm rộng trong phát triển cộng đồng và sự quan tâm mạnh mẽ của Fine Arts, cựu Giám đốc điều hành của Ashburton Support Services, tham gia từ 2014.