Hội Phụ Nữ Việt Úc, trước đây là Hội Tương Trợ Phụ Nữ Việt Úc, đã phục vụ cho cộng đồng kể từ khi được thành lập vào ngày 15 tháng Giêng, năm 1983

Tầm Nhìn và Mục Tiêu

Giá trị chính của Hội: Chính Trực, Tôn Trọng, Hài Hòa, Từ Tâm, Hoàn Hảo và Sáng Tạo

Hướng nhìn về tương lai: Giúp tạo nên một xã hội hài hòa trong đó mọi người - không phân biệt tuổi tác, phái tính, kỹ năng, khả năng, sắc tộc và tôn giáo - đều cảm thấy được tôn trọng, có động lực và phát huy tiềm năng để đóng góp.

Nhiệm Vụ: 

  • Giúp các cá nhân và gia đình
  • Hiểu biết về quyền hạn, trách nhiệm vàcác cơ hội của họ
  • Nhận ra được các tiềm năng của mình.
  • Nâng cao sức khỏe, hạnh phúc và an vui.