CÁC KHÓA ĐƯỢC CÔNG NHẬN TOÀN QUỐC

 

 

 

Training_About_Us

 

Các khóa học được tài trợ bởi Chính Phủ Liên Bang và Chính Phủ Victoria, bao gồm:

CHC33015- Chứng Chỉ Cấp III về Chăm Sóc Cao Niên

CHC30113 Chứng Chỉ Cấp III về Chăm Sóc Trẻ Em

CHC50113- Văn Bằng (Dilploma) về Chăm Sóc Trẻ Em

Điều kiện để được Chính Phủ tài trợ cho khóa học gồm:

 • Đang sinh sống tại Victoria trong quá trình theo học.
 • Là công dân Úc, hay thường trú nhân Úc, hoặc công dân New Zealand.
 • Đáp ứng quy định về “nâng cao kỹ năng”  và các yếu tố sau:

+ Nếu học viên từ 15-19 tuổi, theo Chương Trình Hướng Nghiệp(VTG) của bang Victoria, thì đủ điều kiện để được Chính Phủ tài trợ cho bất kỳ khóa học đăng ký nào.

+ Bắt đầu học tối đa 02 khóa học do Chính Phủ tài trợ trong 1 năm. Khi 1 học viên đăng ký một khóa học đã được lên lịch học vào cuối năm theo tài trợ của Chính Phủ, thì nguồn tài trợ cho khóa học đó phải được tính vào năm  khóa học bắt đầu.

+ Được học tối đa 02 khóa học cùng lúc do Chính Phủ tài trợ.

+ Được Chính Phủ tài trợ tối đa 02 khóa học cùng 1 trình độ nằm trong Hệ Thống Bằng Cấp của Chính Phủ Úc  (AQF) trong suốt cuộc đời (Những Chứng Chỉ liệt kê trong danh sách Kỹ Năng Căn Bản sẽ không được tính theo Hệ thống AQF. Các Chứng Chỉ về Kỹ Năng Căn Bản được liệt kê trong Hướng Dẫn Về Đăng Ký 02 Chứng Chỉ Trong 1 Năm).  

+ Được Chính Phủ tài trợ học tối đa 02 khóa có cấp Chứng Chỉ trong suốt cuộc đời đối với Chứng Chỉ có tiêu đề  “ Khóa Học Về....”

Các học viên không đủ điều kiện được tài trợ của Chính Phủ gồm:

 • Học sinh đang theo học bậc trung học
 • Tù nhân đang chịu án hoặc thuộc diện giám hộ theo hướng dẫn của Thỏa Thuận Dịch Vụ của Điều Luật Giáo Huấn 1986.
 • Phạm nhân đang bị giam giữ theo Điều Luật Về Sức Khỏe Tâm Thần 1986; hoặc  giam giữ theo Điều Luật Về Tội Phạm  1997 (sức khỏe suy yếu và không đủ sức khỏe về tâm thần), hoặc Điều Luật Giam Giữ 1991 tại Các Bênh Viện Thomas Embling
 • Phạm nhân đang bị giam giữ (không phải giam giữ cuối tuần) theo Điều Luật 2005 Về Gia Đình, Thanh Niên và Trẻ Em, hoặc Điều Luật 1991 Về Án Phạt; hoặc người đang chịu án treo trong các trường hợp pháp lý cho thanh thiếu niên quy định tại Thỏa Thuận Dịch Vụ của các điều luật này.  

Các trường hợp sau được đặc cách miễn giảm điều kiện “nâng cao kỹ năng” hay học phí  theo các điều luật bổ sung về tiêu chuẩn tài trợ của Chính Phủ, gồm:

 • Chương Trình Dạy Nghề Cho Người Tỵ Nạn.
 • Chương trình miễn giảm “nâng cao kỹ  năng” của TAFE và cư dân Victoria.
 • Nhân viên bị giảm biên chế.
 • Những người được chuyển tiếp từ Chương Trình Chăm Sóc Thanh Thiếu Niên.
 • Nhân viên bị mất việc trong Ngành Sản Xuất Xe Hơi.
 • Chương trình dành cho công dân trở lại làm việc.