Phần 2: Sức Khoẻ Là Vàng

Bài phỏng vấn khách hàng Chương Trình Chăm sóc cao niên tại gia của Hội Phụ Nữ Việt Úc trên đài SBS

Ngày 06/09/2017, bài phỏng vấn về Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia của Hội Phụ Nữ Việt Úc

Phần 2: Sức Khoẻ Là Vàng. Phóng viên Trần Việt - đài phát thanh SBS phỏng vấn khách hàng Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia của Hội Phụ Nữ Việt Úc