Vui hơn nữa là ở cuối tiệc, một số các thiện nguyện viên gắn bó lâu năm với Hội đã được bà Huỳnh Bích Cẩm, Tổng Giám Đốc của Hội tận miệng cám ơn, tận tay trao tặng bằng tri ân và một giftcard. Món quà nhỏ, nhưng thật bất ngờ, và cũng đầy vinh hạnh.

Hình các thiện nguyện viên được trao tặng bằng tri ân, chụp chung với bà Huỳnh Bích Cẩm, Tổng Giám Đốc của Hội. Hình từ trái sang phải: Đặng Mỹ, Ngô Mai, Tô Sơn, Nguyễn Hạnh, Trần Tây, Huỳnh Bích Cẩm, Nguyễn Hai, Ngô Duyên, Trương Thu. Bà Barbara Anderson  không đến được nên sẽ được trao bằng tri ân sau.