Bác Giang chụp ảnh đón chào

Nhớ ngày báo hiếu năm nào gặp nhau

Đỏ, hồng mẹ sống ta trao

Bông hồng màu trắng mẹ vào Tây phương

Nhớ mẹ thăm viếng cho thường

Tràn đầy hạnh phúc tình thương mẹ già

Đừng quên dưỡng dục ơn cha

Đáp đền hiếu thảo chúng ta lo tròn

Ơn cha bóng núi âm thầm

Nghĩa mẹ lặng lẽ nước song đầu nguồn

Một đời dãi nắng dầm sương

Nuôi con khôn lớn tình thương dạt dào.