Nhóm sinh hoạt cao niên vùng Richmond

Ngày 05/05/2016 vừa qua, nhóm Sinh Hoạt Cao Niên (PAG) Richmond đã tổ chức mừng Ngày Nhớ Ơn Mẹ. Các bác đã tự tay làm thiệp hình trái tim và viết những bài thơ và lời chúc trên thiệp. Những bài thơ về mẹ đã được các bác sưu tầm và chia sẻ với nhau. Mỗi bác đã được tặng một món quà nhỏ làm kỷ niệm.

(Ảnh: AVWA)