AVWA Professional Development 2016

 

Ngày tu nghiệp lần thứ nhất của năm 2016 dành cho nhân viên của Hội Phụ Nữ Việt Úc đã diễn ra tốt đẹp vào ngày 18/3 vừa qua. Nhân viên của hội lại có dịp tụ họp chia sẻ kinh nghiệm và mở mang thêm kiến thức trong các lĩnh vực khác như: những đổi mới của Chính phủ về chăm sóc người cao niên, thông tin pháp luật hữu ích để giúp đỡ khách hàng,… Mọi người cũng đóng góp ý kiến trong việc đổi mới thông tin quảng bá cho các dịch vụ của hội và nâng cao sức khỏe cho nhân viên. Ai cũng cảm nhận được buổi tu nghiệp lần này đã đánh vào những điểm quan trọng và vô cùng có ích cho công việc. Tất cả nhằm mang lại những ích lợi cao nhất cho khách hàng của Hội trong tương lai.