Đi Bộ và Chạy Bộ Hỗ Trợ Chương Trình Sức Khỏe Trẻ Em ở Miền Tây Melbourne

Walk West 2016

Để gây quỹ và hỗ trợ Chương Trình Sức Khỏe Trẻ Em ở Miền Tây Melbourne, Bà Tổng Giám Đốc Huỳnh Bích Cẩm và nhân viên Hội Phụ Nữ Việt Úc đã ghi danh tham dự "Đi Bộ 5000M" và "Chạy 5000M" vào ngày Chúa Nhật 6/3/2016 tại Doug Mills Reserve, Footscray Park

Muốn ủng hộ gây quỹ hay biết thêm chi tiết, xin vui lòng vào thăm trang mạng www.walkwest.com.au.