• homeslide12.jpg
 • homeslide9.jpg
 • homeslide4.jpg
 • homeslide11.jpg
 • homeslide7.jpg
 • homeslide8.jpg
 • homeslide13.jpg
 • homeslide6.jpg
 • homeslide5.jpg
 • homeslide2.jpg
 • homeslide1.jpg
 • homeslide3.jpg

Hội Phụ Nữ Việt Úc, trước đây là Hội Tương Trợ Phụ Nữ Việt Úc, đã phục vụ cho cộng đồng kể từ khi được thành lập vào ngày 15 tháng Giêng, năm 1983

Chi tiết...
 
 

Quảng cáo

 

Ấn tại đây để biết thêm chi tiết về Chương trình Triễn lãm năng lượng mặt trời 

Tin Mới Nhất

Đại Hội Thường Niên lần thứ 35 của HPNVU

Ngày: 25/10/2018

Địa điểm: Collingwood Town Hall - 140 Hoddle St, Abbotsford VIC 3067

Chi tiết...

Bộ Trưởng Robin Scott viếng thăm Hội Phụ Nữ Việt Úc

Ông Robin Scott, Bộ Trưởng Đa Văn Hóa và Bộ Trưởng Tài Chính, đã đến thăm Hội Phụ Nữ Việt Úc - Văn phòng Springvale ngày 23/10/2018. Ông đã cho một bất ngờ thú vị với một thông báo rằng Chính Phủ Victoria đã quyết định trao cho Hội tổng cộng $591,300 bao gồm:

+ $500,000 cho việc xây cất Trung Tâm Cộng Đồng Springvale mới của Hội

+ $ 80,000 cho chương trình “Các Bé Gái Và Trai Cùng Nhau Chơi Mà Học”

+ $8,800 cho “Nhóm Sinh Hoạt Cao Niên Độc Lập Người Việt”

+ $2,500 cho các triển lãm văn hóa Việt Nam ở các khu vực khác nhau của Melbourne bao gồm Maidstone, Lalor, Richmond và Springvale.

Chi tiết...