Bài phỏng vấn cô Mã Quí về chương trình Chăm sóc cao niên tại gia trên đài SBS

Ngày 16/08/2017, bài phỏng vấn về Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia của Hội Phụ Nữ Việt Úc

Phóng viên Trần Việt - đài phát thanh SBS phỏng vấn cô Mã Quí - Giám Đốc Chương Trình Chăm Sóc Cao Niên Tại Gia