Nhóm Sinh hoạt cao niên Thứ Năm ở Richmond: “Giờ làm thủ công bổ ích”

 

Sau giờ tập thể dục, các Bác ở nhóm Sinh Hoạt Cao Niên thứ Năm ở Richmond đã thực tập làm thủ công. Đây chính là dịp để các Bác thực hành sự khéo léo của đôi bàn tay, sự tinh anh của đôi mắt và cách tập trung vào công việc. Kết quả là, các Bác đã thật vui thích vì tự  mình làm nên những bao đựng quà trông thật đẹp mắt.

(Ảnh: AVWA)

 

(Ảnh: AVWA)