Hoạt động thực tập báo động cháy ở nhóm PAG 

Ngày 19 /5/2016, tại văn phòng  Richmond, đã diễn ra buổi tập báo động cháy. Các bác nhóm PAG thứ Năm, do được  thường xuyên thực hành khi có báo động cháy nổ, nên tuy lớn tuổi và già yếu, vẫn phản ứng rất nhanh. Chỉ sau 4 phút, các bác đã có mặt đầy đủ ở địa điểm tập trung an toàn

(Ảnh: AVWA)


(Ảnh: AVWA)