Sinh Hoạt Cao Niên vùng Richmond về bệnh Sa Sút Trí Tuệ (Dementia)

“8 điều cần biết về Dementia” là nội dung buổi nói chuyện ngày 28/04/2016 của chị Nam, Điều Hợp Viên Chương Trình Sinh Hoạt Cao Niên. Qua đó, các bác hiểu rõ hơn về bệnh Sa Sút Trí Tuệ. Đặc biệt là, các bác có thể phân biệt được bệnh hay quên do tuổi già và Sa Sút Trí Tuệ khác nhau thế nào, cũng như biết cách phòng chống Sa Sút Trí Tuệ

 

(Ảnh: AVWA)